Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

 


1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się 27 września 2019 r.


2. Każda klasa wybiera maksymalnie trzech kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli, potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania.
3. Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej kandydatury w formie wystąpienia i plakatów w terminie do 27 września 2019 r.
4. Wszystkie plakaty wyborcze kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego będą wywieszone na korytarzu szkolnym.
5. Głosowanie odbędzie się 27 września 2019 r.
- Na karcie do głosowania należy umieścić imię , nazwisko i klasę wybranego kandydata.
- Głosy z kilkoma nazwiskami, puste lub porysowane uznane zostaną
za nieważne.
6. Wybory są powszechne (uczestniczą w nich uczniowie klas I-III liceum), równe (głos każdego ucznia jest jednakowo ważny) oraz tajne (każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem, nie musi podawać informacji na kogo oddał swój głos szerszemu gronu)
7. W skład komisji wyborczej wchodzi opiekun Samorządu Uczniowskiego, który do pomocy dobiera sobie kilka postronnych osób.
8. Wyniki wyborów będą podane najpóźniej 30 września 2019 r.
9. Wszelkie zapytania w sprawie wyborów można kierować do opiekuna SU - Jolanty Dobosz

 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Flower

Copyright © 2020 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.