Dnia 22 września 2017 roku z udziałem dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, uczniów i rodziców odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej naszego liceum.

Tegoroczną uroczystość prowadziła Anna Bilska z klasy 3a. Głos zabrał pan dyrektor Mirosław Niewczas, który powitał wszystkich zgromadzonych oraz życzył „pierwszakom” , aby przez najbliższe trzy lata pozostali wierni słowom przysięgi. Następnie uczniowie: Maja Kępa, Agnieszka Siwiarska, Igor Jonczyk i Jakub Gałka złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów. Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wykonywać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycję szkoły. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Adrianna Ranos. Witając swych młodszych kolegów w gronie uczniów III LO życzyła im samych sukcesów. Natomiast w imieniu uczniów klas pierwszych wystąpiła Ewelina Garbacz. Na zakończenie – tradycyjnie już pierwszoklasiści wraz z wychowawcą i nauczycielami wzięli udział w sesji fotograficznej.