Dnia 23 września w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
To uroczystość wyjątkowa, budująca tradycję i wspólnotę, którą tworzą w tym dniu cała szkolna społeczność. Tradycyjnie przedstawiciele pierwszych klas złożyli ślubowanie na sztandar, że będą pilnie wypełniać swoje obowiązki i dbać o dobre imię szkoły. Następnie do pierwszoklasistów zwrócił się dyrektor szkoły Mirosław Niewczas. Powitał ich serdecznie
w tym ważnym dla całej szkoły dniu. Zwrócił uwagę, że złożenie ślubowania to zarówno zaszczyt jak i zobowiązanie. Podkreślił, że nauka w III Liceum będzie miała znaczący wpływ na dalsze losy i karierę życiową każdego ucznia. Wyraził nadzieję, że wszyscy podejmą to zaszczytne zobowiązanie - aby jak najlepiej zapisać się na kartach historii szkoły.

Po części oficjalnej uroczystości przyszedł czas na rozrywkę. Uczniowie klas drugich pod opieką Pani Justyny Magnowskiej – Janickiej już od dawna pieczołowicie przygotowywali godne i pomysłowe powitanie swoich młodszych koleżanek i kolegów. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wieloma talentami, startując w wymyślnych konkurencjach: sprawdzenie wiedzy, tanecznej, sportowej oraz wytrzymałościowej. Zasłużone gratulacje należą się zarówno uczniom klas pierwszych, którzy z sukcesem przebrnęli przez wszystkie konkurencje, jak i uczniom klas drugich, którzy wykazali się ogromną pomysłowością i poczuciem humoru.. Cieszymy się, że w naszej, powiększającej się liczebnie, społeczności szkolnej możemy wspólnie przeżywać doniosłe wydarzenia, a także razem wspaniale się bawić.