Miło nam poinformować, że nasza szkoła w ubiegłym tygodniu podpisała umowę z Politechniką Świętokrzyską, która to objęła swoim patronem klasę o profilu informatyczno – językowym. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w murach III LO w Starachowicach. Co zyskają nasi uczniowie? Dzięki współpracy z Politechniką Świętokrzyską nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w licznych wykładach, warsztatach rozwijających wiedzę i zainteresowania. Współpraca dotyczy podnoszenia jakości kształcenia w obszarze Teleinformatyki. Także nauczyciele III LO mają możliwość poszerzenia swojego warsztatu pracy i kompetencji. Politechnika Świętokrzyska posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, kadrę naukową, co będzie przekładać się na najwyższy poziom kształcenia. Warto wspomnieć, że Politechnika Świętokrzyska również współpracuje z firmą Cisco. Akademia Sieci Cisco prowadzi swoją działalność jako Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy przy Zakładzie Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów, których pasją jest informatyka do klasy o profilu infrormatyczno – językowym. Wy także będziecie mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w dziedzinie Teleinformatyki.