Mamy do zaproponowania trzy atrakcyjne kierunki studiów:

 - bezpieczeństwo żywności,
 - towaroznawstwo w biogospodarce oraz
 - technologia żywności i żywienie człowieka

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/rekrutacja/