Popularyzacja sztuki i kultury polskiej to jedno z najcenniejszych działań
dla całego narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką
zainicjowali jubileuszową X edycję akcji Narodowego Czytania. W roku 2021 wybranym
utworem jest „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W związku z tym na oficjalnych kanałach Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w portalach:
https://www.facebook.com/search/top?q=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyski%20urz%C4%85d %20wojew%C3%B3dzki%20w%20kielcach
i Youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyski+urz%C4%85d+wojew%C3%B3dzki zamieszczony zostanie spot z fragmentem lektury
zrealizowanym przez Biuro Wojewody Świętokrzyskiego.