Rodziców uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  uprawnionych do otrzymania pomocy rządowej na zakup podręczników, prosimy o gromadzenie imiennych faktur za zakupione materiały edukacyjne. Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dla-uczniow-