Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Ostatnie wolne miejsca w naborze uzupełniającym do klas pierwszych po gimnazjum i po szkole podstawowej. Profile klas: humanistyczno - artystyczny i ogólny z rozszerzoną biologią.                                                   Zapraszamy także chętnych do innowacji sportowej.

Szanowni Rodzice!

W związku z komunikatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczącego bezpieczeństwa w szkołach informujemy, że szkoła realizuje systematyczne działania związane z zapewnieniem bezpiecznego pobytu młodzieży w szkole. Rodzice i uczniowie mają także możliwość korzystania z pomocy instytucji wspierających szkołę w tym zadaniu: Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Punktu Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia Nauczycieli: Zdrowa Szkoła oraz innych. Dokładne adresy tych instytucji można zdobyć u pedagoga szkolnego lub na tablicy informacyjnej w szkole.
W szkole utworzyliśmy także formułę zbierania sygnałów od rodziców i młodzieży w postaci "anonimowej skrzynki". Dostępna jest ona na dolnym holu szkoły.
Szkoła na bieżąco realizuje tematykę związaną z bezpieczeństwem w trakcie godzin z wychowawcą, pomocy pedagoga szkolnego, współpracy z psychologami i pedagogami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szkoła realizuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który zawiera m. in. procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Ostatnio także zintensyfikowana została współpraca z policją.
Zapraszamy Państwa do współpracy na polu tworzenia bezpiecznego środowiska pobytu naszej młodzieży.

Dnia 27 maja 2019 roku uczniowie klasy drugiej o profilu humanistyczno – artystycznym : Ewelina Garbacz, Klaudia Derkacz i Igor Jonczyk  z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach wraz
z opiekunem panią Elżbietą Majchrzak, brali udział w ósmej edycji wydarzenia " Pasjonaci ", zorganizowanego przez Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu. Ósma edycja programu poświęcona została dziennikarstwu.

Czytaj więcej: Pasjonaci Dziennikarstwo

 

9 maja 2019 r. w Dzień Europy nasze uczennice Zuzia Zając i Kinga Linek wzięły udział w happeningu zorganizowanym przez  Młodzieżową Radę Miasta Starachowice, Stowarzyszenie "Rozprawy o Europie" oraz urząd miejski. Była debata na tematy unijne, malowanie napisów w językach europejskich, punkt informacji o zjednoczonej Europie oraz puszczanie balonów w kolorach Wspólnoty.

Czytaj więcej: Dzień Europy

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Flower

Copyright © 2019 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.