Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

 

15 lutego młodzież klasy maturalnej uczestniczyła w warsztatach z doradztwa zawodowego, które zostały zorganizowane w ramach współpracy ze Staropolską Szkołą Wyższą z Kielc. Zajęcia poprowadził wykładowca z uczelni pan Sebastian Jabłoński, który zajmuje się współpracą międzynarodową. Problematyka warsztatów dotyczyła m.in. zagranicznego rynku pracy oraz studiów i praktyk zagranicznych. Dlatego też część zajęć poprowadzona była w języku angielskim. dzięki temu młodzież miała okazję sprawdzić się w znajomości tego języka. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów.

Czytaj więcej: Maturzyści wybierają ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej

Dzień Języków Obcych

Termin: 20 lutego 2019

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie prezentacji klas: Nauczyciele Języków obcych; Wychowawcy; Samorząd klasowy;                                      Uczestnicy: wszyscy uczniowie

Podsumowanie: prezentacja wszystkich klas na sali gimnastycznej;

Koordynator: Krystyna Rojek

Każda klasa zobowiązana jest do przygotowania prezentacji wybranego kraju według następujących punktów:

 1. Stoisko, które będzie prezentacją danego kraju (kolory, balony, flaga, pamiątki, itp.)
 2. Prezentacja multimedialna przedstawiająca położenie kraju, stolicę, najbardziej znane zabytki (max. 5min) + krótkie ale ciekawe omówienie prezentacji.

Uwaga! Prezentacje przygotowane na pendrivie należy oddać do wychowawcy  do piątku -15 lutego 2019.

 1. Plakat lub album w j. obcym– miejsca warte odwiedzenia
 2. Piosenka w j. angielskim lub niemieckim (indywidualnie lub cała klasa);
 3. Taniec w charakterystycznych dla danego kraju strojach lub układ taneczny do wybranej piosenki obcojęzycznej;
 4. Prezentacja 2-3 potraw narodowych
 5. Ciekawa osoba ( znany sportowiec, naukowiec lub postać historyczna- dowolna forma prezentacji, liczy się pomysł;
 6. Quiz o krajach anglo i niemieckojęzycznych lub Quiz – idiomy i przysłowia; należy wybrać 3 osoby z każdej klasy;
  1. Konkurencja dodatkowa (na 5plus), szczególnie mile widziana i wysoko oceniana przez jury wiersz, bajka, kabaret, inscenizacja, reklama w wybranym języku;

   

  Be creative J -Jury ocenia zaangażowanie całej klasy w Dzień Języków Obcych oraz w przygotowanie stoiska;( np. koszulki w charakterystycznym dla danego kraju kolorze lub przypięcie samodzielnie wykonanych emblematów lub flag itp.

  Im bardziej klasa i jej stoisko wyróżnia się jako całość , tym więcej punktów.)

   

  W tym dniu odbędzie się również Konkurs karaoke w j. angielskim ( proszę wybrać max. 5 osób z każdej klasy). Jury będzie oceniać: czystość wykonania, wrażenie artystyczne, płynność i wymowę.

29 stycznia odbyły się w szkole warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas I, II i III. Zajęcia poprowadziła pani Joanna Sieczka - Ocios z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Tematyka warsztatów w klasach I i II dotyczyła zagadnień związanych z poznaniem siebie, zainteresowań uczniów oraz ich mocnych stron. Uczniowie klas III zajęli się dalszym wyborem ścieżki kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej.

Czytaj więcej: Warsztaty z doradcą zawodowym

W grudniu 2018r. klasa 1a pojechała na Lodowisko Miejskie im. Mieczysława Filipowskiego w Skarżysku Kamiennej. Celem wyjazdu było aktywne spędzenie czasu wolnego jak i dobra zabawa. Jedni dopiero stawiali swoje pierwsze kroki na lodzie, inni szlifowali zdobyte wcześniej umiejętności, a jeszcze inni z dużą odwagą i przyjemnością śmigali po lodzie. Wyjazd ten okazał się wspaniałym połączeniem sportu i zabawy pod czujnym okiem opiekunek: E. Majchrzak i R. Kowalik. Do Starachowic wszyscy wrócili cali i zdrowi. Wyjazd był bardzo udany i należy go koniecznie powtórzyć w przyszłości.

                                                                                                                    Maja Oświecimska

Czytaj więcej: Wyjazd na łyżwy

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Flower

Copyright © 2019 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.