Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety graficzne, dyplomy oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 Prace można przesyłać do dn. 31 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września 2022 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie na stronie LINK - KONKURS.

Czytaj więcej: Konkurs na plakat

W  imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie na najlepszy film edukacyjny, związany z tematyką ochrony klimatu.
Konkurs polega na przygotowaniu edukacyjnego materiału filmowego, w którym pojawi się odpowiedź na przynajmniej jedno z dwóch pytań:
1. W jaki sposób na co dzień możemy dbać o klimat?
2. W jaki sposób edukować najbliższych o konieczności dbania o klimat?
Do udziału mogą zgłaszać się wyłącznie grupy uczniów, pochodzące z jednej klasy lub uczęszczające na spotkania kół zainteresowań w danej szkole. W obu przypadkach grupa nie powinna być mniejsza niż 5 osób.
Oceny zgłoszeń konkursowych dokona specjalna komisja złożona m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Członkowie komisji będę zwracać szczególną uwagę na cztery aspekty:
· zgodność pracy z tematyką konkursu,
· walory edukacyjne,
· kreatywność w przedstawieniu zagadnień konkursowych,
· estetykę obrazu.

Czytaj więcej: VideoOlimpiada klimatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Gra skierowana jest specjalnie do uczniów szkół średnich, niezależnie od profilu kształcenia! Uczestnikiem gry może być klasa lub inna grupa uczniów czy koło zainteresowań, działające w obrębie danej szkoły. Zapraszamy humanistów oraz umysły ścisłe, zapraszamy marzycieli, jak i tych „mocno stąpających po ziemi”. 

Gra jest dla Wszystkich. Gra przewiduje rywalizację pomiędzy zgłoszonymi klasami/grupami uczniów, poprzez wykonywanie nieszablonowych zadań. Aby je wykonać potrzebna będzie wiedza, którą przekażemy przez różne formy kształcenia. Liczymy przede wszystkim na kreatywność, pomysłowość, poczucie humoru, i co w grze najważniejsze integrację i pracę zespołową.

Przedłużamy zapisy do 30. marca!!!

Szczegóły opisane są w załącznikach oraz na stronie http://studentlife.agh.edu.pl/

formularz_zgoszeniowy.pdf

W aktualnej wersji ulotki uwzględnione zostały najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały w 4 wersjach językowych - ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej - dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl  oraz w załączeniu do tej wiadomości.

Ulotka_informacyjna_PL_1703.pdf

Ulotka_informacyjna_EN_1703.pdf

Ulotka_informacyjna_UA_1703.pdf

Ulotka_informacyjna_RU_1703.pdf

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2023 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.