Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Kolejny raz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi mogli połączyć przyjemne z pożytecznym, uczestnicząc w Dniu Sportu, który odbył się w dniach 9-11 września br. Impreza miała na celu rozbudzanie potrzeb do czynnego uczestnictwa
w różnych formach aktywności rekreacyjno – sportowej. Zaskoczenie było duże, ponieważ cała społeczność spotkała się na obiektach Portu Lubianka.
To nowoczesny kompleks propagujący rozwój sportów wodnych, położony wśród urokliwych lasów. Był to doskonały czas na integrację, wspólną zabawę oraz aktywną formę rekreacji. Gośćmi wydarzenia byli: Prezydent Miasta Marek Materek, Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Michał Gutowski.

Czytaj więcej: Dzień Sportu Zdrowie-Sport-Rekreacja w III LO

Drodzy Ósmoklasiści, zostały jeszcze wolne miejsca do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24. Zapraszamy wszystkich chętnych‼️
Dołącz do drużyny IIILO‼️
Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów,
poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas
dalszej edukacji akademickiej.
O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na
kierunkach dla służb mundurowych.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci
liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli
szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące
warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw
gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na
podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys.
mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może
być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie
www.stypendia-pomostowe.pl 
 Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 Segment IA
dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji
Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl 


Regulamin_przyznawania_i_przekazywania_stypendiw.pdfDziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2023 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.